Fõmenü

Címlap
Földhivatali Főosztály
Küldetés és jövõkép
Hirdetmények
Tájékoztató
2008. november 19.

A Békés Megyei Földhivatal tájékoztatja a megye területén ingatlannal rendelkezõ tulajdonosokat, hogy 2008. november 3. napjától

 

 

a d a t e g y e z t e t é s r e

 

 

irányuló eljárást indított a megyében található ingatlanok természetbeni, illetve az ingatlan-nyilvántartásban rögzített adatainak egyezõvé tétele érdekében.

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 27. § (2) bekezdése értelmében:

„Az ingatlan tulajdonosa, az állam tulajdonosi jogait gyakorló szerv vagy a vagyonkezelõ, illetõleg a használó a változás bekövetkezésétõl, illetõleg a tudomásszerzéstõl számított harminc napon belül köteles bejelenteni az ingatlanügyi hatóságnak

a)      az ingatlan határvonalában, területében, továbbá a földrészlet mûvelési ágában – ideértve a mûvelés alól kivett területet is – és a föld minõségében bekövetkezett változást,

b)     a nyilvántartás tárgyát képezõ épület, építmény létesítését, illetve lebontását.”

 

Amennyiben az ingatlan tulajdonosa bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, a földhivatal jogosult átvezetni az ingatlan-nyilvántartáson azt a változást, amelyrõl ellenõrzése során vagy hivatalból tudomást szerez. A hivatalból indult eljárás költsége külön jogszabályban meghatározottak szerint azt terheli, aki az adatváltozás bejelentését elmulasztotta. A meg nem fizetett költség adók módjára behajtandó köztartozásnak minõsül.

 

 

Kérjük az ingatlannal rendelkezõ állampolgárokat, hogy amennyiben esetleges változás bejelentési kötelezettségüknek eddig nem tettek eleget, keressék meg az ingatlan fekvése szerint illetékes földhivatalt, ahol az adatváltozással kapcsolatos eljárásról részletes felvilágosítást kapnak. 

 
< Előző   Következő >

Társoldalak

Kormányportál
Agrárminisztérium
Lechner Tudásközpont
NKP Nonprofit Kft
MePAR
GNSSNET

Megyei, helyi honlapok


Advertisement


   
AdatvédelemGYIKImpresszumSzerzõi jogKapcsolatTechnikai információk
   
© 2007-2019 AM FTF