Fõmenü

Címlap
Földhivatali Főosztály
Küldetés és jövõkép
Hirdetmények
Osztatlan földtulajdon
2012. május 13.
A földrendezõ és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény többek között rendelkezik a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének szabályairól.
 
Felhívjuk a figyelmet, hogy a törvény 2012. január 1-étõl hatályos 12/F. §-a értelmében ha a részarány földkiadási eljárás eredményeként létrejött osztatlan közös tulajdon tulajdonostársait megilletõ tulajdoni hányadokat az ingatlan-nyilvántartásba jogerõsen bejegyezték, bármely tulajdonostárs kezdeményezheti az ingatlan megosztását annak érdekében, hogy saját tulajdoni hányadát önálló ingatlanként kaphassa meg.
Az önálló ingatlan kialakítása iránti kérelmet legkésõbb 2012. június 1-jéig lehet benyújtani az ingatlanügyi hatósághoz. A jelzett határidõ elmulasztása esetén a közös tulajdon megszüntetésére a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni. A határidõig azon tulajdonostársak is benyújthatják önálló ingatlan kialakítása iránti kérelmüket, akik az önálló földrészlet kialakítását nem kérték, a visszamaradó földrészleten tulajdonközösségben maradtak. Az ingatlan-nyilvántartásba osztatlan közös tulajdonként bejegyzett ingatlanok esetében a megosztások költségeit - a soronkívüliség kivételével - az állam viseli. Az eljáráshoz szükséges nyomtatvány ide kattintva, vagy a Nyomtatványok menüpont alatt letölthetõ.
 
Segítség a földtulajdon rendezéséhez

Az állam vállalja a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös földtulajdon rendezésének költségeit A nemzeti vidékfejlesztési stratégia kiemelten fontos része a földtulajdon rendezése Magyarországon, a Vidékfejlesztési Minisztérium ezért egyszerûsített eljárással és állami finanszírozás biztosításával segíti a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös földtulajdon rendezését. Ennek hatására egyre több földtulajdonos nyújtja be az önálló ingatlan kialakítása iránti kérelmet. Az igényléseket legkésõbb 2012. június 1-jéig várják a körzeti földhivatalok. A Vidékfejlesztési Minisztérium lakossági felhívó kampányt indított, amely a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös földtulajdonban levõ termõföld tulajdonviszonyainak rendezését kívánja elõsegíteni. A magyar állam ugyanis - idén utoljára - átvállalja a részarány földkiadás során szerzett osztatlan közös termõföld önálló ingatlanná alakításának költségeit. Aki élni akar az állami finanszírozás lehetõségével, legkésõbb 2012. június 1-jéig adhatja le a kérelmét a körzeti földhivatal ügyfélszolgálatán. A szabályozás szerint az új, önálló földrészletek területe külterületen nem lehet kevesebb, mint 3000 m2,. Az eljárást egy egyszerû nyomtatvány kitöltésével kezdeményezhetik az érintettek, amely kérhetõ a körzeti földhivatalnál, vagy letölthetõ a földhivatalok központi weboldaláról, az alábbi linken.
 
 
A június 1-jei határidõ betartása esetén kezdõdik majd meg az érintett földterület elõzetes felmérése, a központi adatbázisban szereplõ ingatlan nyilvántartási adatok és térképi ábrázolások alapján. A megosztás kiindulási helyét és irányát meghatározó eljárást után megkezdõdhet a földrészletek felosztása a kérelmezõ tulajdonosok részvételével. Az új földterületek kijelölése történhet a kérelmezõ tulajdonosok közötti egyezséggel, vagy – ha erre nincs lehetõség – sorsolással. Az új földrészletek határainak kitûzése ezt követõen fog megtörténni. Az eljárás teljes költségét a Magyar Állam vállalja.
 
 
További információ a területileg illetékes földhivatalban kérhetõ.
 
 
< Előző   Következő >

Társoldalak

Kormányportál
Agrárminisztérium
Lechner Tudásközpont
NKP Nonprofit Kft
MePAR
GNSSNET

Megyei, helyi honlapok


Advertisement


   
AdatvédelemGYIKImpresszumSzerzõi jogKapcsolatTechnikai információk
   
© 2007-2019 AM FTF