Fõmenü

Címlap
Földhivatali Főosztály
Küldetés és jövõkép
Hirdetmények
FOKTM Tájékoztató
2021. május 21.

 

MEZŐ- ÉS ERDŐGAZDASÁGI HASZNOSÍTÁSÚ FÖLDNEK MINŐSÜLŐ,

OSZTATLAN KÖZÖS TULAJDONBAN ÁLLÓ INGATLANOK

MEGOSZTÁSÁNAK ELJÁRÁSA

Tájékoztató

 

 

Az eljárás indítása:

Kérelem benyújtása az ingatlanügyi hatósághoz folyamatban lévő megosztás tényének feljegyzése iránt. Az osztatlan közös tulajdon megszüntetését bármely tulajdonostárs (vagy annak meghatalmazottja) kezdeményezheti.

 

KÉRELEM INNEN LETÖLTHETŐ --->>>

Ingatlan-nyilvántartási kérelem a 2020. évi LXXI. törvény szerinti folyamatban lévő megosztás tényének feljegyzése iránt

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának összege:

Földrészletenként 15 ezer forint.

 

A kérelem benyújtásának módja:

·         Személyesen az ingatlanügyi hatóság ügyfélszolgálatán,

·         postai úton az illetékes ingatlanügyi hatóság címére, valamint

·         elektronikus úton az ingatlanügyi hatóság hivatali kapuján keresztül.Kizáró tényezők:
A tényfeljegyzésre nem kerülhet sor, amennyiben

·         az ingatlant érintően ingatlan-nyilvántartási eljárás van folyamatban,

·         tulajdon-átruházás hatósági jóváhagyása iránti eljárás van folyamatban,

·         az érintett ingatlan tulajdoni lapján széljegy van feltüntetve,

·         ha az ingatlant érintően az 1993. évi II. törvény szerinti részarány földkiadás eredményeként keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésére vonatkozó eljárásban a kiosztás sorrendjének megállapítása érdekében már a sorsolás megtörtént vagy az egyezség befogadásra került,

·         a folyamatban lévő megosztás tényének 30 napon belül az adott ingatlant érintően ismételten kérelmet tesznek,

·         a tulajdoni lapon a törvényben meghatározott tény szerepel.

 

Az eljárás folyamata:

A folyamatban lévő megosztás tényének feljegyzéséről az ingatlanügyi hatóság döntést hoz és döntésében kiadja kérelmező részére a megosztáshoz szükséges osztóprogramhoz való hozzáférést biztosító ún. ügyazonosítót is. Ezzel együtt a kormányzati portálon hirdetményt tesz közzé az adott ingatlant érintő megosztásról.

http://www.nfk.gov.hu/ELERHETO_AZ_OSZTOPROGRAM_news_1652

 

A tény feljegyzését követően a kérelmező ügyfélnek 90 nap áll rendelkezésére, hogy az ingatlan megosztása érdekében a tulajdonostársak között az egyezséget létrehozza és az ügyvéd által ellenjegyzett egyezségi okiratot és mellékleteit (osztóprogram által elkészített térképvázlat és területkimutatás) benyújtsa az ingatlanügyi hatósághoz. A megosztás térképi megvalósítására szolgáló osztóprogram az internetről díjmentesen letölthető Windows alapú alkalmazás , amely használatához a kérelmező ügyfélkapu azonosítója és az ügyazonosító szükséges. A program által a megosztáshoz használt adatok (tulajdoni lap adatok, ingatlan-nyilvántartási térkép, erdőtérkép stb.) lekérése első belépéskor automatikusan történik, ehhez internet kapcsolatra van szükség. Ezt követően már offline módban is működtethető a program. A program lehetőséget biztosít értékarányos és területi alapú, valamint egyéb, a tulajdonostársak által meghatározott szempontok alapján történő megosztásra is. Az eljárást kezdeményező, valamint a többi tulajdonostársnak legalább tulajdoni hányad szerinti egyszerű többséggel kell megegyeznie a megosztás módjáról, amelyben az osztóprogram nyújt számukra segítséget. Az osztóprogram a tulajdonostársak megállapodása alapján elkészíti a megosztás ingatlan-nyilvántartási átvezetéséhez szükséges műszaki dokumentációt.

A szoftver használatát bemutató demó program és oktató videók fogják segíteni a felhasználókat az osztóprogram alkalmazásában, valamint a program fejlesztője és a Nemzeti Földügyi Központ ügyfélszolgálata is fog támogatást nyújtani.

Az egyezség során – a jogosultak igazolható módon történő megkeresését követően – rendelkezni kell

·         a megosztásra kerülő ingatlanon fennálló jogoknak és tényeknek a megosztás eredményeként létrejövő új ingatlanokra történő átjegyzéséről, a földtől elválaszthatatlan vagyontárgyak tulajdonjogi helyzetének rendezéséről,

·         továbbá rendelkezni lehet a megosztás eredményeként létrejövő új ingatlanok megközelítését biztosító út kialakításáról, az út tulajdonjogának rendezéséről, vagy – amennyiben út kialakítására nem kerül sor – a megközelítést biztosító szolgalmi jog alapításáról.

 

Az ingatlan-nyilvántartási eljárásokban szükséges kötelező jogi képviselet biztosítása miatt a feleknek ügyvédet kell meghatalmazniuk, aki az osztóprogramban elkészült dokumentumok alapján megszerkeszti a tulajdonosok megállapodását rögzítő, általuk aláírandó egyezségi okiratot. Ennek mellékletét kell, hogy képezze az osztóprogram által elkészített, kinyomtatott és az érintettek által aláírt térképvázlat és területkimutatás is.

 

A létrejövő új ingatlanok törvényben meghatározott területi minimuma:

·         szőlő, kert, gyümölcsös, nádas művelési ág esetén 3000 m2,

·         szántó, rét, legelő, erdő és fásított terület művelési ág esetén 10 000 m2 (erdőnek minősülő ingatlan esetében az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény rendelkezéseit is figyelembe kell venni),

·         zártkerti ingatlan esetén 1500 m2.


Amennyiben a rendelkezésre álló 90 napos határidőn belül a megosztás átvezetése iránti kérelem nem kerül benyújtásra, az ingatlanügyi hatóság a folyamatban lévő megosztás tényét hivatalból törli az ingatlan-nyilvántartásból. A tény törlésétől számított 30 napon belül a megosztás iránti új kérelem nem nyújtható be.

 

Vonatkozó jogszabály: Az eljárásra vonatkozó részletes szabályokat a földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény, továbbá a földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásának részletes szabályairól szóló 647/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet tartalmazza.

 

 

2021. május

 
< Előző   Következő >

Társoldalak

Kormányportál
Agrárminisztérium
Lechner Tudásközpont
NKP Nonprofit Kft
MePAR
GNSSNET

Megyei, helyi honlapok


Advertisement


   
AdatvédelemGYIKImpresszumSzerzõi jogKapcsolatTechnikai információk
   
© 2007-2019 AM FTF