Fõmenü

Címlap
Földhivatali Főosztály
Küldetés és jövõkép
Hirdetmények
Helyi hírek - Földhivatali közlemények
Osztatlan földtulajdon
2012. május 13.
A földrendezõ és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény többek között rendelkezik a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének szabályairól.
 
Felhívjuk a figyelmet, hogy a törvény 2012. január 1-étõl hatályos 12/F. §-a értelmében ha a részarány földkiadási eljárás eredményeként létrejött osztatlan közös tulajdon tulajdonostársait megilletõ tulajdoni hányadokat az ingatlan-nyilvántartásba jogerõsen bejegyezték, bármely tulajdonostárs kezdeményezheti az ingatlan megosztását annak érdekében, hogy saját tulajdoni hányadát önálló ingatlanként kaphassa meg.
Az önálló ingatlan kialakítása iránti kérelmet legkésõbb 2012. június 1-jéig lehet benyújtani az ingatlanügyi hatósághoz. A jelzett határidõ elmulasztása esetén a közös tulajdon megszüntetésére a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni. A határidõig azon tulajdonostársak is benyújthatják önálló ingatlan kialakítása iránti kérelmüket, akik az önálló földrészlet kialakítását nem kérték, a visszamaradó földrészleten tulajdonközösségben maradtak. Az ingatlan-nyilvántartásba osztatlan közös tulajdonként bejegyzett ingatlanok esetében a megosztások költségeit - a soronkívüliség kivételével - az állam viseli. Az eljáráshoz szükséges nyomtatvány ide kattintva, vagy a Nyomtatványok menüpont alatt letölthetõ.
 
Segítség a földtulajdon rendezéséhez

Az állam vállalja a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös földtulajdon rendezésének költségeit A nemzeti vidékfejlesztési stratégia kiemelten fontos része a földtulajdon rendezése Magyarországon, a Vidékfejlesztési Minisztérium ezért egyszerûsített eljárással és állami finanszírozás biztosításával segíti a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös földtulajdon rendezését. Ennek hatására egyre több földtulajdonos nyújtja be az önálló ingatlan kialakítása iránti kérelmet. Az igényléseket legkésõbb 2012. június 1-jéig várják a körzeti földhivatalok. A Vidékfejlesztési Minisztérium lakossági felhívó kampányt indított, amely a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös földtulajdonban levõ termõföld tulajdonviszonyainak rendezését kívánja elõsegíteni. A magyar állam ugyanis - idén utoljára - átvállalja a részarány földkiadás során szerzett osztatlan közös termõföld önálló ingatlanná alakításának költségeit. Aki élni akar az állami finanszírozás lehetõségével, legkésõbb 2012. június 1-jéig adhatja le a kérelmét a körzeti földhivatal ügyfélszolgálatán. A szabályozás szerint az új, önálló földrészletek területe külterületen nem lehet kevesebb, mint 3000 m2,. Az eljárást egy egyszerû nyomtatvány kitöltésével kezdeményezhetik az érintettek, amely kérhetõ a körzeti földhivatalnál, vagy letölthetõ a földhivatalok központi weboldaláról, az alábbi linken.
 
 
A június 1-jei határidõ betartása esetén kezdõdik majd meg az érintett földterület elõzetes felmérése, a központi adatbázisban szereplõ ingatlan nyilvántartási adatok és térképi ábrázolások alapján. A megosztás kiindulási helyét és irányát meghatározó eljárást után megkezdõdhet a földrészletek felosztása a kérelmezõ tulajdonosok részvételével. Az új földterületek kijelölése történhet a kérelmezõ tulajdonosok közötti egyezséggel, vagy – ha erre nincs lehetõség – sorsolással. Az új földrészletek határainak kitûzése ezt követõen fog megtörténni. Az eljárás teljes költségét a Magyar Állam vállalja.
 
 
További információ a területileg illetékes földhivatalban kérhetõ.
 
 
Tájékoztató
2012. március 02.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket,

hogy a Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatalának a számlaszáma megváltozott,

ezért az igazgatási szolgáltatási díjakat ezentúl a

 

10026005-00321127-00000000

számú számlájára szíveskedjenek átutalni.

Megértésüket köszönjük.

 
Tájékoztató
2011. december 30.

A Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatala ezúton értesíti kedves ügyfeleit,

hogy 2012. január 2-án technikai okok miatt az ügyfélfogadás valamennyi

békés megyei földhivatalnál SZÜNETEL.

 

Kérjük szíves megértésüket.

 
Ecsegfalva - Közszemle
2011. október 07.

K Ö Z S Z E M L E
2011. október 4.  2011. november 2.


A Szarvasi Körzeti Földhivatal Gyomaendrõdi Kirendeltsége
(5500 Gyomaendrõd, ossuth. u. 45.)


értesíti Ecsegfalva község ngatlantulajdonosait,
hogy közszemlére teszi Ecsegfalva település
külterületének és zártkertjének újfelmérés eredményeként elkészített

digitális alaptérképét és területi adatait.


Az új munkarészeket  földhivatal ügyfélfogadó rodájában
az alábbi ügyfélfogadási idõben lehet megtekinteni:

hétfõ, szerda: 8.00-15.00
kedd, csütörtök, péntek: 8.00-12.00


A közszemle ideje alatt z érdekeltek az általuk
kifogásolt térképi és ingatlan-nyilvántartási tartalommal kapcsolatban

az illetékes körzeti földhivatalnál felszólalással élhetnek.

 Az új ingatlan-nyilvántartási
adatok és térkép a közszemlét követõen forgalomba kerülnek.

 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Következő > Utolsó >>

További hírek...


Változásfigyelés

Ki van itt?

Társoldalak

Kormányportál
Agrárminisztérium
Lechner Tudásközpont
NKP Nonprofit Kft
MePAR
GNSSNET

Megyei, helyi honlapok


Advertisement


   
AdatvédelemGYIKImpresszumSzerzõi jogKapcsolatTechnikai információk
   
© 2007-2019 AM FTF