Fõmenü

Címlap
Földhivatali Főosztály
Küldetés és jövõkép
Hirdetmények
Tájékoztató
2015. január 13.
Tisztelt Termőföld-tulajdonosok, Földhasználók!

A Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatala ezúton tisztelettel felhívja a termőföld tulajdonosok és földhasználók figyelmét a termőföldek használatával, azok földhasználati nyilvántartásával kapcsolatban az alábbiakra:
1. A mező-és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 70.§ (2) bekezdés alapján a törvény hatálybalépésekor fennálló, határozatlan időre, vagy határozott időtartamra kötött haszonkölcsön-szerződés 2014. december 31-ével megszűnt.
2. A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 108. (1) bekezdése szerint a 2014. április 30-án fennálló, határozatlan időre vagy 2014. április 30-a után lejáró, határozott időtartamra nem közeli hozzátartozók között szerződéssel alapított haszonélvezeti jog továbbá használat joga 2014. május 1-jén a törvény erejénél fogva megszűnik. A szakasz (3) bekezdése alapján az (1) bekezdésben meghatározott időtartamig fennálló haszonélvezeti jog jogosultja által a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény hatályba lépése (2014. február 25.) előtt létesített, a föld használati jogosultságának átengedéséről szóló szerződés 2014. szeptember 1-jén a törvény erejénél fogva megszűnt.
A földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII.23.) Kormányrendelet 14.§ (1) bekezdés a) pontja és (2) bekezdés e) pontja alapján, ha a bejegyzett használat olyan földhasználati szerződésen alapul, amely szerződés szerinti jogosultság jogszabály alapján megszűnt, azt a földhivatal hivatalból törölheti.
Fentiek alapján tájékoztatom, hogy a járási földhivatalok a hivatkozott, megszűnt szerződéseken alapuló földhasználati bejegyzések törlését megkezdik. A törlésről szóló határozatot minden érintett postai úton megkapja.
Egyben felhívom a földhasználók (használatba adók) szíves figyelmét, amennyiben a használat a törlést követően is fennáll, akkor 30 napon belül az új használati jogosultságot megalapozó földhasználati szerződés alapján földhasználati bejelentés megtétele szükséges.

Békéscsaba, 2015. január 13.
Tisztelettel:
Zátonyi Richárd
hivatalvezető

 
< Előző   Következő >

Társoldalak

Kormányportál
Agrárminisztérium
Lechner Tudásközpont
NKP Nonprofit Kft
MePAR
GNSSNET

Megyei, helyi honlapok


Advertisement


   
AdatvédelemGYIKImpresszumSzerzõi jogKapcsolatTechnikai információk
   
© 2007-2019 AM FTF